Toulouse - Nice : les compos

Toulouse : Lafont - Somalia, Diop, Tisserand, Matheus - Akpa Akpro, Bodiger, Machach - Trejo - Ben Yedder, Braithwaite.

Nice : Hassen - Genevois, Bodmer, Le Marchand, Pereira - Pied, Mendy, Seri - Koziello - Ben Arfa, Germain.