Dijon - Nantes : 0-1

Dijon - Nantes : 0-1

Photo Icon Sport

Gaston-Gérard.

Dijon - Nantes : 0-1.

But : Thomsen (48e) pour Nantes.