Angers - Dijon : Les compos (20h sur BeInSports 4) (Février 2019)

Angers - Dijon : Les compos (20h sur BeInSports 4) (Février 2019)

Photo Icon Sport

Compo du SCO

Butelle, Pavlovic, Thomas, Bamba, Mangani, Ndoye, Santamaria, Tait, Reine Adelaide, Manceau, Bahoken

Compo de Dijon

Allain, Haddadi, Yambere, Lautoa, Chafik, Abeid, Sliti, Marie, Kwon, Said, Tavares