Caen - Toulouse : les compos

Caen : Vercoutre - Imorou, Seube, Yahia, Appiah - Da Silva, Kante, Féret - Privat, Nangis, Bazile

Toulouse : Ahamada - Ninkov, Spano, Yago, Tisserand - Doumbia, Trejo, Didot - Braithwaite, Pesic, Ben Yedder