Dijon - Toulouse : 2-0

Dijon - Toulouse : 2-0

Photo Icon Sport

Gaston-Gérard.

Dijon - Toulouse : 2-0.

Buts : Tavares (49e sp), Lees-Melou (52e) pour Dijon.