Toulouse - Montpellier : les compos (Octobre 2015)

Toulouse : Ahamada - Somalia, Tisserand, Kana-Biyik, Matheus - Didot, Akpa-Akpro, Machach - Trejo - Ben Yedder, Braithwaite.

Montpellier : Pionnier - Deplagne, Hilton, Congré, Roussillon - Bensebaini, Dabo, Boudebouz, Martin - Camara, Ninga.