Toulouse - Dijon : 0-1

Toulouse - Dijon : 0-1

Photo L1

Stadium de Toulouse.

Toulouse - Dijon : 0-1.

But : Kwon (10e) pour Dijon.