Strasbourg - Nimes : les compos (20h00 sur Bein 7)

Strasbourg - Nimes : les compos (20h00 sur Bein 7)

Photo Icon Sport

Strasbourg : Sels, Caci, Djiku, Mitrovic, Lala, Lienard, Bellegarde, Fofana, Thomasson, Ajordque, Mothiba

Nimes : Dias, Martinez, Paquiez, Briançon, Miguel, Sarr, Fomba, Vallas, Philippoteaux, Duljevic, Ripart