Strasbourg - Troyes : 2-1

Strasbourg - Troyes : 2-1

Photo Icon Sport

Stade de la Meinau

Strasbourg bat Troyes : 2-1

Buts : Aholou (65e) et Blayac (69e) pour Strasbourg ; Niane (92e) pour Troyes