Nantes - Troyes : les compos

Nantes : Riou - Sabaly, Djidji, Deaux, Moimbé - Iloki, Rongier, Touré, Thomasson - Bammou, Sala.

Troyes : Petric - Martins-Perreira, Veskovac, Mavinga, Othon - Pi - Karaboué, Nivet, Camus, Court - Jean.