Montpellier - GFC Ajaccio : les compos

Montpellier : Pionnier - Rémy, Congré, Hilton, Roussillon - Martin, Sanson, Boudebouz, Dabo - Yatabaré, Ninga

GFC Ajaccio : Goda - Coeff, Filippi, Mangane, Sylla - Poggi, Le Moigne, Youga - Larbi - Boutaïb, Zoua