Guingamp - Toulouse : les compos

Guingamp : Lössl - Jacobsen, Kerbrat, Sorbon, Leveque - Coco, Diallo, Sankharé, Salibur - Privat, Briand.

Toulouse : Ahamada - Tisserand, Somalia, Kana-Biyik, Matheus - Akpa-Akpro, Bodiger, Machach - Trejo - Braithwaite, Ben Yedder.